fbpx

Lokalpolitik i Furesø

Lokalt i Furesø har jeg sat fokus på at arbejde for følgende:

✅ Et fortsat grønt Furesø, hvor natur, miljø og bæredygtighed prioriteres højt. Kommunen og institutionerne bør gå i front som et godt eksempel, og derfor skal vi allerede på kort sigt arbejde for markant at reducere vores miljømæssige fodaftryk, og bevare vores grønne områder.

✅ Bedre muligheder, flere tilbud og mere indflydelse til de unge, samt flere prisvenlige ungdomsboliger, så færre vælger at flytte fra Furesø.

✅ Et løft i handicappolitikken, f.eks. med større fokus på at få løst udfordringer med tilgængelighed, støtte af borgere med mentale diagnoser, bedre sagsbehandling med færre fejl.

✅ Furesø som en mere attraktiv arbejdsplads, så vi bliver bedre til at tiltrække og fastholde kvalificeret personale, og dermed løfter kvaliteten af den offentlige service.

✅ En kommunal afbureaukratisering, færre ledelseslag, mere tillid og selvbestemmelse tilbage til kommunens institutioner og ansatte. Dermed kan man bruge mere tid på varme opgaver, frem for dokumentation, rapporter og møder.

✅ Mere politisk gennemsigtighed og borgerinddragelse. F.eks. ved at give borgerne mulighed for at få deres forslag direkte i byrådet, såfremt man kan samle underskrifter til det, og hyppigere brug af arbejdsudvalg, der inkluderer borgerne selv.

✅ Tilbagerulning af mange af de hårde besparelser der har ramt hele velfærdsområdet, f.eks. daginstitutioner, skoler, samt ældre og handicappede. Det er på den lange bane en god investering, såvel socialt som økonomisk.

✅ Flere pædagoger i daginstitutionerne med minimumsbemanding pr. børnegruppe og bedre vikardækning ved sygdom og barsel.

%d bloggers like this: