Lokalpolitik

Jeg vil lokalt i Furesø arbejde for:

  • Et fortsat grønt Furesø, hvor natur, miljø og bæredygtighed prioritieres højt. Kommunen og dens institutioner bør gå i front som et godt eksempel, og derfor skal vi allerede på kort sigt arbejde for markant at reducere vores miljømæssige fodaftryk, og bevare vores grønne områder.
  • En kommunal afbureaukratisering, færre ledelseslag, mere tillid og selvbestemmelse tilbage til kommunens institutioner og ansatte. Dermed kan man bruge mere tid på varme opgaver, frem for dokumentation, rapporter og møder.
  • Mere politisk gennemsigtighed og borgerinddragelse. F.eks. ved at give borgerne mulighed for at få deres forslag direkte i byrådet, såfremt man kan samle underskrifter til det, og hyppigere brug af arbejdsudvalg, der inkluderer borgerne selv.
  • Tilbagerulning af mange af de hårde besparelser der har ramt hele velfærdsområdet, f.eks. daginstitutioner, skoler, samt ældre og handicappede. Det er på den lange bane en god investering, såvel socialt som økonomisk.
  • Flere pædagoger i daginstitutionerne med minimumsbemanding pr. børnegruppe og bedre vikardækning ved sygdom og barsel.
  • Ansættelse af en uafhængig borgerrådgiver, der kan hjælpe borgerne med at navigere i det kommunale system, og fungere som rådgiver, bisidder eller hjælpe i forbindelse med klagesager.