fbpx

Landspolitik

Landspolitisk vil jeg arbejde for:

DEN GRØNNE DAGSORDEN

 • Investering af 20 milliarder årligt til grøn omstilling
 • Omstilling til 100% vedvarende energi inden 2040
 • 100% økologisk fødevareproduktion inden 2040
 • Stop salget af fossilbiler i 2025
 • Stop udvinding af olie i Nordsøen nu
 • Mere vild natur i Danmark
 • Forureneren betaler, når de forurener vores grundvand
 • Fjern afgift på el– og brintbiler

SUNDHED OG ALTERNATIV BEHANDLING

 • Gratis tandpleje til alle danskere
 • Et mere helhedsorienteret syn på sundhed
 • Mere brug af og forskning i alternativ behandling
 • Bedre sundhed gennem ændret kost og livsstil
 • Mere fokus på forebyggelse frem for behandling
 • Reduktion i brugen af medicin hvor det er muligt
 • Større indsats for bekæmpe stress i hverdagen
 • Styrkelse af psykiatrien og mulighederne for terapi

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

 • Afskaf kontanthjælpsloftet, 225 timers regel og hjemsendelsesydelse
 • Revidér førtidspension– og flexjobsreformen
 • Drop brug af ledige som gratis arbejdskraft
 • Stop tvang og urimelige sanktioner af ledige
 • Flere ressourcer til at hjælpe de hjemløse
 • Højere grøn check til dem med de laveste indtægter
 • Afskaf straf for tiggeri

MISBRUGSPOLITIK OG LEGALISERING AF CANNABIS

 • Et legaliseret og reguleret salg af cannabis i Danmark
 • 18 års aldersgrænse for køb, som for alkohol og tobak
 • Gør det lovligt at dyrke cannabis til eget forbrug
 • MOMS og afgift på salg af cannabis
 • Tag indtægterne fra de kriminelle, og kom i statskassen
 • Flere ressourcer til oplysning, forebyggelse og misbrug
 • Hjælp misbrugere, frem for at straffe og stigmatisere
 • Forskning i grænseværdier for cannabis ifb. bilkørsel

MERE BORGERINDDRAGELSE, MINDRE MISTILLID

 • 1.000 kr. loft på donationer til politiske partier
 • Åbenhed om politikeres økonomiske interesser og indtægter
 • Revision af Offentlighedsloven, så den lever op til sit navn
 • Mere borgerinddragelse og direkte demokrati
 • Mindre mistillid, kontrol og overvågning af borgerne
 • Mere personlig frihed og kontrol over ens eget liv
 • Bedre whistleblowerordning for offentligt ansatte
 • Oprettelse af et Borgerting, for at sikre mere demokrati
%d bloggers like this: