fbpx

Alt for mange klager på voksen-handicapområdet omgøres i Furesø

Kan også læses hos Furesø Avis som debatindlæg her.

Mængden af klagesager der omgøres på voksenhandicapområdet er alarmerende høj, også her i Furesø. Intet mindre end 40% af sagerne der har været omkring Ankestyrelsen omgøres nemlig.

Det er ikke alle der har ressourcerne til at selv at klage, eller overhovedet ved, at der i deres sager er sket alvorlige fejl eller måske endda er truffet beslutninger på et ulovligt grundlag. Det betyder nok også desværre, at der er et stort mørketal, og procenten af sager der reelt sker fejl i, nok med stor sikkerhed er langt større end de allerede høje 40%.

Jeg mener, at Furesø kommune bør sætte et helt klart mål for, hvor mange (eller rettere få) af de ankede sager der omgøres. Ideelt burde det selvfølgelig være 0%, men vi lever ikke i en perfekt verden. Overvejelser omkring kommunale udgifter, manglende indsigt i lovgivningen og retningslinjer kan alle have indflydelse på sagsbehandlingen og de afgørelser der træffes, og dermed hvor stor omgørelsesprocenten af borgernes klager er.

Ingen tvivl om at borgere med funktionsnedsættelse er “dyre” for kommunen, og det derfor er fristende med de økonomiske briller jævnligt at kigge på dette område, og se hvor der kan spares. Sidst det skete, havde man hyret højt betalte provisionslønnede konsulenter, hvis egen indtjening afhang af, hvor mange penge de kunne finde i besparelser. Det er klart, at en sådan forretningsmodel uundgåeligt vil føre til, at mængden af besparelser der findes prioriteres højere, end hvad der er rimeligt og fair overfor borgerne. Målet bør nemlig ikke være, at vi altid skal gå så langt som loven overhovedet tillader, når det handler om at skære i hjælpen til folk med funktionsnedsættelser.

Det er mit håb, at den kommende borgerrådgiver kan være behjælpelig i forhold til at få rettet op på denne ret triste statistik for omgørelser. Derfor er det vigtigt, at personen der ansættes i denne funktion direkte under Kommunaldirektøren, er så uafhængig som muligt, og ikke er underlagt indirekte pres for at holde udgifterne nede. En borgerrådgiver skal til enhver tid prioritere at tilgodese borgerens interesse, frem for at tænke i budgetter og udgifter for kommunen.

-Allon