fbpx

Alt for mange klager på voksen-handicapområdet omgøres i Furesø

Kan også læses hos Furesø Avis som debatindlæg her.

Mængden af klagesager der omgøres på voksenhandicapområdet er alarmerende høj, også her i Furesø. Intet mindre end 40% af sagerne der har været omkring Ankestyrelsen omgøres nemlig.

Det er ikke alle der har ressourcerne til at selv at klage, eller overhovedet ved, at der i deres sager er sket alvorlige fejl eller måske endda er truffet beslutninger på et ulovligt grundlag. Det betyder nok også desværre, at der er et stort mørketal, og procenten af sager der reelt sker fejl i, nok med stor sikkerhed er langt større end de allerede høje 40%.

Jeg mener, at Furesø kommune bør sætte et helt klart mål for, hvor mange (eller rettere få) af de ankede sager der omgøres. Ideelt burde det selvfølgelig være 0%, men vi lever ikke i en perfekt verden. Overvejelser omkring kommunale udgifter, manglende indsigt i lovgivningen og retningslinjer kan alle have indflydelse på sagsbehandlingen og de afgørelser der træffes, og dermed hvor stor omgørelsesprocenten af borgernes klager er.

Ingen tvivl om at borgere med funktionsnedsættelse er “dyre” for kommunen, og det derfor er fristende med de økonomiske briller jævnligt at kigge på dette område, og se hvor der kan spares. Sidst det skete, havde man hyret højt betalte provisionslønnede konsulenter, hvis egen indtjening afhang af, hvor mange penge de kunne finde i besparelser. Det er klart, at en sådan forretningsmodel uundgåeligt vil føre til, at mængden af besparelser der findes prioriteres højere, end hvad der er rimeligt og fair overfor borgerne. Målet bør nemlig ikke være, at vi altid skal gå så langt som loven overhovedet tillader, når det handler om at skære i hjælpen til folk med funktionsnedsættelser.

Det er mit håb, at den kommende borgerrådgiver kan være behjælpelig i forhold til at få rettet op på denne ret triste statistik for omgørelser. Derfor er det vigtigt, at personen der ansættes i denne funktion direkte under Kommunaldirektøren, er så uafhængig som muligt, og ikke er underlagt indirekte pres for at holde udgifterne nede. En borgerrådgiver skal til enhver tid prioritere at tilgodese borgerens interesse, frem for at tænke i budgetter og udgifter for kommunen.

-Allon

FN har fjernet cannabis fra liste over de mest farlige stoffer

Over et halvt århundrede har det taget, at erkende at brug af cannabis ikke er på niveau med f.eks. heroin. Det er i sig selv mere end bare en smule vildt.

Det er selvfølgelig glædeligt, at man nu kigger på klassificeringen af cannabis, men det vidner desværre også om, hvor fodslæbende man har været, og i øvrigt på mange måder stadig er. Ikke mindst er det bemærkelsesværdigt, at det her i 2020 blot var med 2 stemmers forskel, at man traf denne beslutning i FN.

Alternativet er naturligvis for en legalisering af cannabis, både til medicinsk brug såvel som nydelsesmiddel på niveau med alkohol.

Men vi skal også erkende, at cannabis potentielt kan misbruges og at misbrug kan føre til en eller anden form for afhængighed. Derfor skal vi tænke os om, og imødekomme de problemer der potentielt kan være omkring (mis)brug af cannabis. Det gør vi bedst ved at sikre tilstrækkeligt med ressourcer til oplysning, forebyggelse og behandling. Og her kan vi jo passende øremærke nogle af de indtægter der vil komme ind fra afgifterne på salget til disse formål.

Vi skal også erkende, at der ikke er politisk flertal for en legalisering lige nu. Men det betyder ikke, at vi skal opgive kampen for en legalisering.

Jo mere debat vi har om emnet, jo flere danskere vil få øjnene op for alle de gode argumenter der er for at legalisere, og jo flere vil få smidt deres fordomme over bord. For vi skal vinde kampen for legalisering med facts og gode argumenter, og bekæmpe den uvidenhed og de fordomme der har været en del af vores kultur i over et halvt århundrede.

Du kan læse om Alternativets cannabispolitik lige her:
https://alternativet.dk/politik/vores-politik/cannabis-1

Alternativet bakker også op om legaliseringsmodellen fra Cannabisrådet (som både jeg selv og vores cannabisordfører Torsten Gejl sidder i). Den kan du læse om her:
https://allonheinsorensen.dk/…/cannabisraadets-model-for-l…/

Hjælp gerne med at sprede budskabet og giv din mening til kende, hvis du mener, at det her er en vigtig sag 🙏.

Den 8. udbudsrunde for udvinding af olie i Nordsøen

Broderi og foto af Stine Isaksen.

Regeringen og andre partier roser i dag sig selv for at være visionære omkring den grønne dagsorden, fordi man dropper den 8. udbudsrunde for udvinding af olie i Nordsøen.

Men lad os lige faktatjekke en gang:

De fleste af disse partier har tidligere buh’et ad Alternativet, fordi vi i lang tid har været fortalere for at droppe udvindingen af olien i Nordsøen, og kaldt os “økonomisk uansvarlige”, fordi det potentielt vil koste os penge.

Så sent som for et år siden mente de fleste af disse partier, at vi skulle holde fast i udvindingen, til trods for, at vi havde et klimavalg i 2019.

Men nu er denne aftale så kommet i hus. Så langt, så godt, og det skal regeringen og de andre partier trods alt have stor ros for.

Men tre ting irriterer mig lidt:

✔️ Den nuværende aftale tillader stadig udvinding frem til 2050, men vi har i fællesskab besluttet, at vi allersenest skal være klimaneutrale i 2050. Derfor duer det altså ikke, at vi sætter skæringsdatoen samme sted, da det er alt for sent. Alternativet mener derimod, at Danmark som land skal gå i front, og være klimaneutrale i 2040.

✔️ Jeg er klar over, at aftalen er lavet i forligskredsen, og at Alternativet såvel som Enhedslisten ikke er blevet inviteret med her – men det ville stadig være god stil at invitere de partier der har talt for denne politiske kurs med i sådan en aftale og/eller give dem credit. Det er trods alt er hjerteblod for os, og noget som vi har kæmpet for i mange år.

✔️ Aftalen kommer efter at Total (der nok ville være den realistiske vinder af udbudsrunden) trak deres bud tilbage for nylig. Spørgsmålet er, ville man også have droppet udbudsrunden, hvis det ikke var sket, eller snupper man bare muligheden for at score grønne points, nu man alligevel er tvunget til det?

Til trods for min kritik her, er jeg dog stadig enormt glad for det opnåede resultat, uanset hvem der tager æren for det.