Stop rutine-dispensationer af gift i vores drikkevand

Danmarks Naturfredningsforening belyser i denne artikel herunder et meget stort problem. Nemlig hvordan der i 7 år er givet dispensationer til et alt for højt indhold af sprøjtegift i vores drikkevand.

https://www.dn.dk/nyheder/miljostyrelsen-har-givet-lov-til-drikkevand-med-for-meget-gift/

Der i årevis rutinemæssigt givet dispensationer til at sende drikkevand med for meget sprøjtegift direkte ud i hanerne hos danskerne.

Miljøstyrelsen vælger så slet ikke at reagere, når man fra EU-kommisionen påpeger, at dette er imod gældende regler. Dette gør mig i den grad utryg.

Læg dertil, at alle partier på nær Alternativet og Enhedslisten tilbage i 2017 havde en lidt for pragmatisk løsning på det problem. Løsningen var nemlig en ret kynisk 750% forhøjelse af grænseværdierne. En bedre løsning her, ville selvfølgelig være i stedet have været at tage fat om problemets rod. Og problemets rod var her den manglende fokus på mindre udledning og bedre rensning af vandet. Min tillid til ”systemet” er bestemt ikke blevet større, efter politikerne her valgte den føromtalte lette og pragmatiske løsning, med forhøjelse af grænseværdierne.