fbpx

Et alternativt fingeraftryk på Reserven (tidl. SATS pulje)

Klik på billedet herover for at se videoen fra Torsten Gejl på Facebook.

Er du tilfreds med dit liv? Det kommer selvfølgelig an på, hvad man lægger i det udsagn. De fleste af os har tag over hovedet, får mad hver dag, lider ikke af misbrugsproblemer og udsættes ikke for psykisk eller fysisk vold eller hård social kontrol .

Alternativet står måske i de flestes bevidsthed som et parti, der primært har fokus på den grønne dagsorden. Men det betyder ikke, at andre områder ikke kan være lige så vigtige. En af de primære årsager til at jeg selv meldte mig ind og blev politisk aktiv, var partiets kamp for en empatisk socialpolitik, med mere fokus på mennesker end på tal.

I min optik bør man i høj grad måle et land på, hvordan man behandler de borgere, der af den ene eller anden årsag ikke har de bedste kort på hånden. Derfor stor tak til Torsten Gejl for at sætte et alternativt fingeraftryk på forhandlingerne om Reserven, og sikre nogle af de meste udsatte danskere en ekstra hånd.

Og jo, jeg er sgu lidt stolt af at være en del af Alternativet 😁💪❤️.

Stop rutine-dispensationer af gift i vores drikkevand

Danmarks Naturfredningsforening belyser i denne artikel herunder et meget stort problem. Nemlig hvordan der i 7 år er givet dispensationer til et alt for højt indhold af sprøjtegift i vores drikkevand.

https://www.dn.dk/nyheder/miljostyrelsen-har-givet-lov-til-drikkevand-med-for-meget-gift/

Der i årevis rutinemæssigt givet dispensationer til at sende drikkevand med for meget sprøjtegift direkte ud i hanerne hos danskerne.

Miljøstyrelsen vælger så slet ikke at reagere, når man fra EU-kommisionen påpeger, at dette er imod gældende regler. Dette gør mig i den grad utryg.

Læg dertil, at alle partier på nær Alternativet og Enhedslisten tilbage i 2017 havde en lidt for pragmatisk løsning på det problem. Løsningen var nemlig en ret kynisk 750% forhøjelse af grænseværdierne. En bedre løsning her, ville selvfølgelig være i stedet have været at tage fat om problemets rod. Og problemets rod var her den manglende fokus på mindre udledning og bedre rensning af vandet. Min tillid til ”systemet” er bestemt ikke blevet større, efter politikerne her valgte den føromtalte lette og pragmatiske løsning, med forhøjelse af grænseværdierne.

Vi skal være varsomme omkring kunstgræsbaner i Furesø

For nylig blev emnet med kunstgræsbaner her i Furesø atter taget op i TV2 Lorry.

Jeg vil anbefale, at man ser klippet herunder selv, før man læser resten at mit indlæg her på bloggen. Klik på billedet herunder, for at gå til TV-klippet.

Jeg har kæmpe respekt for, at fodbold er noget, der fylder meget i rigtig manges liv. Jeg anerkender også, at at idræt er enormt vigtigt for vores folkesundhed, og er medvirkende til at styrke kulturen, integrationen, og generelt har mange andre positive afledte effekter i vores lokalsamfund.

Jeg er dog ligesom Danmarks Naturfredningsforening i Furesø enormt bekymret omkring de miljø- og sundhedsmæssige farer, der er ved anlæggelse af kunstgræsbaner, og da især når de etableres uden afløb til kloak så tæt på drikkevandsboringer, som tilfældet er her.

Kommunens forsikringer om at der ikke vil ske nedsivning til grundvandet, har jeg simpelthen bare ikke 100% tillid til. Jeg synes også, at det er lidt foruroligende, at kommunens repræsentant her allerede på forhånd tager sine forbehold, og erklærer, at hvis der senere opdages forurenet grundvand, så kan det jo skyldes, at jorden på stedet allerede var forurenet i forvejen. Det virker ærlig talt som om man på forhånd forsøger at finde en plausibel undskyldning, for noget man godt er klar over kan gå hen og blive et problem.

Det er mildest talt også vanvittigt, at man ved, at der måske kan være påbud på vej fra EU i nærmeste fremtid, som kan gøre brug af disse materialer anvendt i banen ulovlige. Dermed risikerer man, at skulle bruge enorme ressourcer og penge på at skifte dette giftige infill, måske allerede indenfor et års tid.

Ydermere mener jeg ikke, at man har taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende borgeres bekymringer, noget der i min bog burde veje langt tungere, end det har gjort her.

Og så har jeg i øvrigt slet ikke nævnt de potentielle sundhedsrisici der kan være for brugerne af banen, når de boltrer sig i gummi fyldt med alskens giftig kemi, men det er en helt anden historie…

Kompensér naturen i Furesø

Jeg mener, at Furesø kommune bør kompensere ved at udpege nye fredede områder, når der inddrages allerede fredede områder. Det har jeg skrevet om i Furesø Avis. Læs teksten herunder, eller ved at klikke på billedet herover.

Da jeg som ny i kommunalpolitik for første gang i 2017 på Alternativets vegne deltog i debatmøder, kunne jeg til min store glæde konstatere, at stort set alle politiske partier støttede kraftigt op om den grønne dagsorden.

Ofte blev jeg selv og de andre paneldeltagerne ved debatmøderne spurgt til vores holdning omkring inddragelse af grønne områder – og gang på gang lovede politikerne, blå som røde, at det skulle være slut med den slags. Jeg tænkte, at det lidt var et luksusproblem, at jeg havde svært ved at skille mig ud som politiker med det grønne som min vigtigste dagsorden, når alle andre politikere tilsyneladende også var grønne.

Alle var enige om, at man måtte forstå, at de grønne områder, og da især de fredede af slagsen, blev man nødt til at værne om. Adskillige argumenterede endda for, at netop vores kommunes dejlige grønne profil, er en væsentlig årsag til, at folk vælger at bosætte sig i Furesø. Ikke mindst var det et problem, at vi potentielt risikerer at skræmme ressourcestærke borgere der yder væsentligt økonomisk til kommunens indtægter væk, hvis vi går på kompromis med dette.

Man måtte også forstå, at der som altid var en god og pragmatisk løsning, på den udfordring der ligger i, at vi til stadighed skal sørge for tilstrækkeligt med boliger, erhvervsejendomme, bygninger til kommunale formål og hvad dertil hører af serviceområder mm. Den løsning man ret bredt politisk valgte at fokusere på og støtte op om, var det vi kalder “byfortætning” – altså at man presser mere kapacitet ind på samme areal, typisk ved at bygge højere.

Og jeg er enig. Byfortætning har erfaringsvis i de fleste kommuner vist sig at være den mindst destruktive løsning for naturen, selvom det i noget omfang godt kan give andre udfordringer.

Min ærgrelse over at Alternativet ikke fik en plads i byrådet var derfor ikke helt så stor, fordi jeg naturligvis havde en forventning om, at de grønne løfter fra de andre partier i den næste byrådsperiode ville blive fulgt op af en mindst lige så grøn politik.

Desværre flugter virkeligheden ikke altid helt med de politiske løfter der blev givet, og vi har set adskillige eksempler på en skæv prioritering og løftebrud på området. Et eksempel er en manglende vilje til at overholde fredninger, og hensynsløst inddrage grønne områder, f.eks. til at bygge parkeringspladser, stik imod den aftalte lokalplan, mange af de omkringboende beboeres ønske, såvel som de løfter man tidligere har givet borgerne om at holde inde med denne praksis. Et andet eksempel er anlæggelse af kunstgræsbane uden afløb til kloak, hvor vi risikerer en spredning af mikroplast samt miljø- og sundhedsfarlige giftstoffer i naturen og i vores grundvand.

Der er pudsigt nok ofte en sammenhæng, mellem hvor lang tid der er til det næste valg, og hvor meget fokus man har på den grønne dagsorden. Jo tættere vi kommer på kommunalvalget, jo grønnere bliver politikerne – ihvertfald når der skal afgives løfter om prioriteringen heraf.

Eftersom vi nu kun har et års tid til næste valg, og byrådets velvilje til atter at være grønne derfor må formodes at være stor, tænker jeg, at tiden er moden til gode grønne forslag.

Selvom det selvfølgelig vil være bedst, om de vedtagne fredninger blev overholdt, må den næstbedste løsning derfor være, at vi, når vi inddrager et fredet område, som minimum kompenserer naturen ved at frede andre områder i stedet.

Det skylder vi både naturen selv, såvel som alle de borgere, der holder mere af flora og fauna end beton og asfalt.