fbpx

Nej tak til salg af almennyttige boliger i Farum Midtpunkt

Vi nærmer os hastigt kommunalvalget i 2021, og selv de ellers sparsommelige borgerlige partier, kender effekten af strategisk at smide nogle attraktive lunser efter borgerne, når de lugter mulighed for at markere sig positivt som velfærds-julemænd.

Senest har Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti (dog uden Konservative) i fællesskab bekendtgjort, at de ønsker at støtte op om flere ressourcer til blandt andet ældrepleje, daginstitutioner og kultur – hvilket i sig selv er ganske sympatisk – også selvom der blot hermed delvist rettes op på besparelser, som disse partier selv i sin tid har været med til at gennemføre. Men der hvor filmen for mig knækker, er når man foreslår at sælge nogle af lejlighederne i Farum Midtpunkt fra som andels- og ejerboliger.

Jeg har selv boet i Farum Midtpunkt i over 20 år, og de almennyttige boliger som her huser i omegnen af 10% af alle Furesøs borgere, er en kæmpe styrke for kommunen – og en af et stadigt svindende antal muligheder for borgere med gennemsnitsløn til overhovedet at finde et sted at bo i Furesø kommune.

Kommunen har anvisningsret til nogle af boligerne i Midtpunktet, og de positive muligheder det giver, er i øvrigt også guld værd i forhold til den sociale indsats i Furesø – og sælges en procentdel af lejlighederne her fra, så svinder mængden af boliger man fra kommunens side råder over også.

Man risikerer også, at det rent administrativt bliver noget bøvl, når private og almennyttige boliger blandes på den måde, og man måske render ind i uoverensstemmelser mellem lejere og ejere, omkring drift, økonomi mm. Jeg har ved selvsyn set hvor besværlig en sådan konstellation kan være, i kraft at det bestyrelsesarbejde jeg deltager i hos boligselskabet Farumsødal.

I øvrigt er det ikke noget kommunens politikere kan gennemtvinge hen over hovedet på boligorganisationen, og i de tilfælde frasalg overhovedet kommer på tale, skal det godkendes af ministeren, og begrundes med kraftige argumenter herfor på basis af følgende årsager, som jeg absolut ikke ser som værende aktuelle for Farum Midtpunkt:

  • Byggetekniske problemer, som gør den enkelte bolig uegnet til beboelse
  • Løft af socialt udsatte boligområder med udgangspunkt i en godkendt social helhedsplan
  • Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer
  • Byudviklingsmæssige årsager (at salget er af væsentlig betydning for udviklingen af et byområde, sker som led i en nært forestående gennemførelse af en lokalplan)

Den almennyttige boligmodel er smuk og solidarisk, og hjælper også i sin økonomiske natur med at finansiere nybyggeri så også kommende generationer kan leve godt og billigt.

Derfor bør vi ikke sælge ud af disse boliger, men tværtimod bygge flere af dem i Furesø.