Nej tak til salg af almennyttige boliger i Farum Midtpunkt

Vi nærmer os hastigt kommunalvalget i 2021, og selv de ellers sparsommelige borgerlige partier, kender effekten af at smide nogle velfærds-lunser, når de lugter mulighed for at markere sig positivt før valget.

Senest har Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti (dog uden Konservative) i fællesskab bekendtgjort, at de ønsker at støtte op om flere ressourcer til blandt andet ældrepleje, daginstitutioner og kultur – hvilket i sig selv er ganske sympatisk – også selvom der blot hermed delvist rettes op på besparelser, som disse partier selv i sin tid har været med til at gennemføre.

Men der hvor filmen for mig knækker, er når man foreslår at sælge nogle af lejlighederne i Farum Midtpunkt fra som andels- og ejerboliger. Jeg har selv boet i Farum Midtpunkt i over 20 år, og de almennyttige boliger som her huser i omegnen af 10% af alle Furesøs borgere, er en kæmpe styrke for kommunen.

Kommunen har anvisningsret til nogle af boligerne i Midtpunktet, og de positive muligheder det giver, er i øvrigt også guld værd i forhold til den sociale indsats i Furesø.

Man risikerer også, at det rent administrativt bliver noget bøvl, når private og almennyttige boliger blandes på den måde, og man måske render ind i uoverensstemmelser mellem lejere og ejere, omkring drift, økonomi mm. Men nu har jeg selvfølgelig ikke set forslaget til den endelige model endnu.

Jeg kan ikke sige, at jeg er overrasket over at Venstre og Liberal Alliance er for dette, da privatisering og frasalg af vores fællesskab er en del af den liberalistiske dagsorden, men det kommer bag på mig, at Dansk Folkeparti kan støtte op om sådan et projekt, som reducerer mulighederne for at helt almindelige mennesker der ikke har råd til at eje en bolig, kan slå sig ned i Farum Midtpunkt.

I øvrigt mener jeg ligesom som mange af de Furesøborgere jeg har talt med gennem årene, selv mange borgerlige af slagsen, at såfremt vi ikke kan opretholde et rimeligt serviceniveau med det nuværende budget, kunne vi overveje at kigge på at øge vores indtægter, f.eks. ved at hæve skatten en smule.