fbpx

Udvid antallet af pladser i byrådet

Det giver god mening at udvide antallet af pladser i byrådet, som lovmæssigt skal være mellem 19 og 31, men kun ligger på 21 lige nu.

Jeg har også fået bragt dette skriv i Frederiksborg Amts Avis i dag lige her.

Styrelsesloven angiver, at antallet af pladser i byrådet for kommuner med 20.000 indbyggere eller flere, skal ligge mellem 19 og 31. Det konkrete antal fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt, og er i praksis dikteret af borgmesteren med opbakning fra hans socialdemokratiske gruppe.

Set i lyset af at her i Furesø har den nuværende byrådsperiode også har budt på et markant højere antal fagudvalg, er det svært at komme udenom, at mulighederne for både små såvel som mellemstore partier at være til stede i og deltage i det politiske arbejde i udvalgene, i dag er langt mere begrænset.

Pt. er fire ud af de syv partier i byrådet blot repræsenteret med et enkelt mandat, hvilket lægger et enormt arbejdsmæssigt pres på disse partiers politikere, og gør det som tidligere nævnt enormt svært for disse partier at favne bredt i det politiske arbejde.

Ydermere er tre folketingspartier slet ikke repræsenteret politisk i Furesø, hvilket selvfølgelig er rimeligt nok, idet de ikke har opnået tilstrækkelig vælgermæssig opbakning. Hvor mange stemmer et mandat “koster”, er imidlertid afhængigt af antallet af pladser i byrådet; jo færre pladser, jo flere stemmer skal der til et mandat, og jo mere vil magten centraliseres hos de helt store partier.

Med den nye udvalgsstruktur, hvor man har udvidet til hele 9 politiske udvalg, hvoraf mange er så små som kun 5 medlemmer, kan man diskutere rimeligheden af, at man fortsat fastholder kun at have 21 folkevalgte lokalpolitikere. Især set i lyset af, at disse politikere kun varetager dette arbejde i deres fritid, og derfor i højere grad er afhængige af at læne sig op ad forvaltningens anbefalinger, frem for personlig tilbundsgående arbejde.

Som en anden lidt trist krølle på halen, er desværre kun en tredjedel af byrådsmedlemmerne kvinder, hvilket i sig selv er skævt. Men i fire af udvalgene, altså næsten halvdelen af dem, er der endda kun en eller slet ingen kvinder repræsenteret, hvilket gør den allerede kønsmæssigt skæve fordeling endnu skævere. Dette er en direkte konsekvens af det relativt lave antal byrådsmedlemmer og nogle af udvalgenes meget begrænsede størrelse.

Man kan derfor håbe, at man med en udvidelse af antallet af medlemmer i byrådet, såvel som via et kig på strukturen og fordelingen af medlemmer i udvalgene, kan slå adskillige fluer med et smæk, og slå et slag for både at repræsentere de mange brede politiske holdninger blandt kommunens borgere, men også for en bedre kønsmæssig repræsentation inden for de forskellige faglige områder.

Samtidig styrker det mulighederne for at mindre og parti-uafhængige lokallister kan spire, gro og få politisk indflydelse, noget jeg personligt er kæmpe tilhænger af, og ser som en enorm styrkelse af nærdemokratiet.

Grønt udvalg uden reel indflydelse i Furesø Byråd

Jeg er ret skuffet over, at det nye udvalg for natur, miljø og grøn omstilling ikke har leveret varen i denne byrådsperiode. Det har jeg skrevet lidt om i Furesø Avis. Du kan læse hvad jeg har skrevet enten her, eller hos Furesø Avis her.

Begejstringen hos mig var stor, da det i sin tid blev bekendtgjort, at den nye udvalgsstruktur i byrådet omfattede et fagudvalg dedikeret til natur, miljø og grøn omstilling. Jeg tænkte, at det nok var ensbetydende med, at der nu kom nye og grønnere boller på suppen.

Desværre må jeg sige, at det ser ud til, at udvalget står som pyntefigur uden det store aftryk på den førte politik. For desværre ser man, at der tages rigtig mange beslutninger omhandlende natur og miljø hen over hovedet på udvalget for natur, miljø og grøn omstilling af de andre fagudvalg.

Både i udvalget for byudvikling og bolig, såvel som i udvalget for kultur, fritid og idræt, er der f.eks. tidligere nikket til etablering og renovering af kunstgræsbaner med miljø- og sundhedsskadeligt infill lavet af giftigt gummigranulat, hvilket i sig selv er ekstremt bekymrende. Nu er det så inddragelse af fredede grønne områder til etablering af parkeringspladser omkring stadion, stik imod den oprindelige lokalplan, der står som næste punkt på listen.

FC Nordsjælland har tidligere truet med at forlade kommunen og i stedet flytte til Hillerød. Man kan i den forbindelse spørge sig selv, om det giver mening at gå i gang med dette projekt til fordel for en fodboldklub, der overvejer at flytte fra Furesø. Det er svært ikke at tænke, at byrådet forsøger at forsøde samarbejdet med klubben, ved at ofre et fredet område, som har stor betydning for rigtig mange af Furesøs borgere.

Heldigvis er Dansk Naturfredningsforening gået ind i sagen, og forsøger med næb og kløer at forhindre inddragelsen og brugen af området – så kæmpe tak til dem for det arbejde.

Lokalplaner bør som udgangspunkt altid respekteres, og dispensationerne, der naturligvis bør minimeres, bør som minimum følge bestemmelserne herfor. Det gør de ikke, hvis man anlægger parkeringspladser til ikke-offentlige formål midt i et fredet område, som f.eks. for at servicere et fodboldstadion.

Der er ikke grænser for, hvor grønne politikerne er, når det er valgår – eller når der skal skrives om eller holdes taler om Furesøs grønne profil. Men når det pengestærke og indflydelsesrige erhvervsliv rasler med sablen, giver politikerne desværre alt for let efter – og naturen, miljøet og klimaet bliver ofte de store tabere.

Pt. ser det desværre ud til, at Enhedslistens Øjvind Vilsholm er den eneste, der tager den grønne dagsorden tilstrækkeligt seriøst blandt de repræsenterede partier i byrådet. Men 1 grøn ud af i alt 21 stemmer rækker desværre ikke særlig langt.

Ikke overraskende er Alternativet i Furesø modstandere af at inddrage og smadre kommunens grønne områder, især når der er tale om fredede arealer.

Jeg vil kraftigt opfordre både fagudvalget såvel som resten af byrådet til at tænke denne beslutning kraftigt igennem endnu en gang.