fbpx

Ny politisk udspil til støtte for hjemløse

Alternativet har lanceret et nyt politisk udspil, som skal styrke indsatsen for de hjemløse i Danmark.

Det er rystende, og fuldstændig uacceptabelt, at vi i 2019 stadig ser et stigende antal hjemløse i Danmark.

Alene antallet af unge der er hjemløse, er fordoblet over 8 år, og vi er nødt til at gribe drastisk ind politisk, hvis vi skal have vendt den udvikling.

Derfor smider vi fra Alternativet nu et forslag, til hvordan vi bedst imødekommer problemet.

Her er nogle af de centrale elementer i vores forlslag:

– Midlertidige boliger til hjemløse
– Safehouses for hjemløse med “farlig gæld”
– Gadepsykologer
– Fjernelse af zoneforbuddet
– 50.000 kr i startkapital til at komme ud af hjemløshed
– Fritagelse for tvang og sanktioner
– Straksdøgnbehandling til hjemløse misbrugere

Du kan læse mere om vores forslag lige her:

Ret alternativ valgplakat

Jeg har lavet en ret alternativ valgplakat, for at illustrere, at jeg støtter op om legalisering af cannabis.

Skulle folk gå på rov, må jeg skuffe med at det desværre kun er en ren tobaks-joint jeg har brugt 😉

Cannabis vs alkohol

Lørdag den 4. maj holdt jeg på vegne af Alternativet tale for adskillige tusinde danskere ved den årlige cannabismarch i København. I den forbindelse fik jeg en joint udleveret af nogen som gik rundt og delte dem ud, og det satte lidt tanker i gang hos mig.

I hånden har jeg to forskellige nydelsesmidler.

Det ene af dem er ulovligt i Danmark, og salget af det på det sorte marked, der i øvrigt er fuldstændig ureguleret, uden aldersgrænse og uden nogen form for kvalitetskontrol, bidrager blandt andet til af finansiere organiseret kriminalitet i Danmark – mens staten går glip af MOMS og afgifter på salget, og mulighed for at skabe lovlige arbejdspladser og vækst, med alle de fordele det medfører.

Det andet er lovligt, men har følgende statistik på samvittigheden:

Ca. 860.000 danskere er storforbrugere og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler (højrisikogrænsen)

Ca. 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred

Ca. 147.000 danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling

5,6% af alle dødsfald i Danmark skyldes alkoholmisbrug. Det svarer til over 2900 dødsfald om året

Blandt 45-54-årige mænd skyldes 30 procent af alle dødsfald alkohol

212.000 ekstra besøg til almen praktiserende læger

Hvert år sker 29.000 hospitalsindlæggelser og 9.300 indlæggelser på psykiatriske afdelinger

35.000 ekstra ambulante hospitalsbesøg på somatiske afdelinger hvert år

53.000 ambulante hospitalsbesøg på psykiatriske afdelinger hvert år

Et stort forbrug af alkohol øger risikoen for blandt andet kræftsygdomme, mave-tarm sygdomme, lungesygdomme og leverlidelser

Der er årligt over 400.000 ekstra sygedage blandt de, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler

Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre

Man vurderer, at overforbrug af alkohol koster samfundet 13 mia. kr. om året

3,5 mia. kr. er kommunernes samlede årlige omkostninger pga. borgernes overforbrug af alkohol. Derudover kommer omkostninger til eksempelvis hjemmesygepleje, kommunal genoptræning, omkostninger til plejebolig mv

En kommune med 50.000 indbyggere betaler årligt 31 mio. kr. til overførselsindkomster, sundhedsydelser og anbringelser af og hjælp til børn og unge på grund af alkoholproblemer i familien

En person i alkoholbehandling koster årligt en kommune 70.728 kr. mere end en borger, der ikke drikker for meget

Et barn i en familie med alkoholproblemer koster kommunen 30-50.000 kr. mere om året end et velfungerende barn

Børn i familier med et overforbrug af alkohol bliver 5 gange hyppigere fjernet fra forældrene end andre børn

Borgere med alkoholforbrug modtager 2-3 gange hyppigere overførselsindkomst sammenlignet med borgere, der ikke drikker for meget

Spørgsmålet er så: Er cannabis virkelig så meget farligere end alkohol, at man kan retfærdiggøre, at det fortsat skal være ulovligt?

Personligt mener jeg bestemt heller ikke, at alkohol skal gøres ulovligt – og erfaringsmæssigt ved vi da også, at der blot skabes et sort marked for dette, hvis man forbyder alkohol, præcis som det skete under forbudstiden i USA, hvor det var den direkte årsag til at mafiaen og hele den kriminelle underverden pludselig fik serveret en enormt indtægtsgrundlag på et sølvfad af staten.

På samme måde har staten herhjemme og andre steder i verden hvor cannabis fortsat er ulovligt, serveret et indtægtsgrundlag for de kriminelle, og taget borgerne som gidsler, i en krig der aldrig kan vindes, men desværre allerede har kostet adskillige menneskeliv.

Den eneste logiske løsning er en legalisering. Hvis du er enig, så sæt krydset hos et af de 5 partier, der støtter op om at legalisere cannabis til det kommende folketingsvalg:

✔️ Alternativet 
✔️ Enhedslisten 
✔️ Socialistisk Folkeparti 
✔️ Radikale Venstre 
✔️ Liberal Alliance