Valgforbund på plads i Furesø mellem AL, EL og SF

Ved de sidste budgetforhandlinger i kommunen gik Enhedslisten, SF og Alternativet sammen om at byde ind med et alternativt budgetforslag.

Vi har nu styrket samarbejdet yderligere, og indgår også et valgforbund i forbindelse med næste kommunalvalg.

For selvom vi er tre forskellige partier, så er vi ret enige om, at vi skal have styrket den grønne dagsorden, velfærden og borgerinddragelsen langt mere her i Furesø kommune.

Klik på billedet herover, for at læse artiklen hos Furesø Avis.

Lad os bruge valgplakater med større omtanke

Jeg har et debatindlæg i lokalavisen om brug af valgplakater – et emne jeg vælger at skrive om, fordi jeg synes, at vi bør stræbe efter at bruge dem med større omtanke og i øvrigt forsøge at spare ressourcer når vi bruger dem.

Klik på billedet herover, for at læse dette debatindlæg hos Furesø Avis.

Alt for mange klager på voksen-handicapområdet omgøres i Furesø

Kan også læses hos Furesø Avis som debatindlæg her.

Mængden af klagesager der omgøres på voksenhandicapområdet er alarmerende høj, også her i Furesø. Intet mindre end 40% af sagerne der har været omkring Ankestyrelsen omgøres nemlig.

Det er ikke alle der har ressourcerne til at selv at klage, eller overhovedet ved, at der i deres sager er sket alvorlige fejl eller måske endda er truffet beslutninger på et ulovligt grundlag. Det betyder nok også desværre, at der er et stort mørketal, og procenten af sager der reelt sker fejl i, nok med stor sikkerhed er langt større end de allerede høje 40%.

Jeg mener, at Furesø kommune bør sætte et helt klart mål for, hvor mange (eller rettere få) af de ankede sager der omgøres. Ideelt burde det selvfølgelig være 0%, men vi lever ikke i en perfekt verden. Overvejelser omkring kommunale udgifter, manglende indsigt i lovgivningen og retningslinjer kan alle have indflydelse på sagsbehandlingen og de afgørelser der træffes, og dermed hvor stor omgørelsesprocenten af borgernes klager er.

Ingen tvivl om at borgere med funktionsnedsættelse er “dyre” for kommunen, og det derfor er fristende med de økonomiske briller jævnligt at kigge på dette område, og se hvor der kan spares. Sidst det skete, havde man hyret højt betalte provisionslønnede konsulenter, hvis egen indtjening afhang af, hvor mange penge de kunne finde i besparelser. Det er klart, at en sådan forretningsmodel uundgåeligt vil føre til, at mængden af besparelser der findes prioriteres højere, end hvad der er rimeligt og fair overfor borgerne. Målet bør nemlig ikke være, at vi altid skal gå så langt som loven overhovedet tillader, når det handler om at skære i hjælpen til folk med funktionsnedsættelser.

Det er mit håb, at den kommende borgerrådgiver kan være behjælpelig i forhold til at få rettet op på denne ret triste statistik for omgørelser. Derfor er det vigtigt, at personen der ansættes i denne funktion direkte under Kommunaldirektøren, er så uafhængig som muligt, og ikke er underlagt indirekte pres for at holde udgifterne nede. En borgerrådgiver skal til enhver tid prioritere at tilgodese borgerens interesse, frem for at tænke i budgetter og udgifter for kommunen.

-Allon

FN har fjernet cannabis fra liste over de mest farlige stoffer

Over et halvt århundrede har det taget, at erkende at brug af cannabis ikke er på niveau med f.eks. heroin. Det er i sig selv mere end bare en smule vildt.

Det er selvfølgelig glædeligt, at man nu kigger på klassificeringen af cannabis, men det vidner desværre også om, hvor fodslæbende man har været, og i øvrigt på mange måder stadig er. Ikke mindst er det bemærkelsesværdigt, at det her i 2020 blot var med 2 stemmers forskel, at man traf denne beslutning i FN.

Alternativet er naturligvis for en legalisering af cannabis, både til medicinsk brug såvel som nydelsesmiddel på niveau med alkohol.

Men vi skal også erkende, at cannabis potentielt kan misbruges og at misbrug kan føre til en eller anden form for afhængighed. Derfor skal vi tænke os om, og imødekomme de problemer der potentielt kan være omkring (mis)brug af cannabis. Det gør vi bedst ved at sikre tilstrækkeligt med ressourcer til oplysning, forebyggelse og behandling. Og her kan vi jo passende øremærke nogle af de indtægter der vil komme ind fra afgifterne på salget til disse formål.

Vi skal også erkende, at der ikke er politisk flertal for en legalisering lige nu. Men det betyder ikke, at vi skal opgive kampen for en legalisering.

Jo mere debat vi har om emnet, jo flere danskere vil få øjnene op for alle de gode argumenter der er for at legalisere, og jo flere vil få smidt deres fordomme over bord. For vi skal vinde kampen for legalisering med facts og gode argumenter, og bekæmpe den uvidenhed og de fordomme der har været en del af vores kultur i over et halvt århundrede.

Du kan læse om Alternativets cannabispolitik lige her:
https://alternativet.dk/politik/vores-politik/cannabis-1

Alternativet bakker også op om legaliseringsmodellen fra Cannabisrådet (som både jeg selv og vores cannabisordfører Torsten Gejl sidder i). Den kan du læse om her:
https://allonheinsorensen.dk/…/cannabisraadets-model-for-l…/

Hjælp gerne med at sprede budskabet og giv din mening til kende, hvis du mener, at det her er en vigtig sag 🙏.

Den 8. udbudsrunde for udvinding af olie i Nordsøen

Broderi og foto af Stine Isaksen.

Regeringen og andre partier roser i dag sig selv for at være visionære omkring den grønne dagsorden, fordi man dropper den 8. udbudsrunde for udvinding af olie i Nordsøen.

Men lad os lige faktatjekke en gang:

De fleste af disse partier har tidligere buh’et ad Alternativet, fordi vi i lang tid har været fortalere for at droppe udvindingen af olien i Nordsøen, og kaldt os “økonomisk uansvarlige”, fordi det potentielt vil koste os penge.

Så sent som for et år siden mente de fleste af disse partier, at vi skulle holde fast i udvindingen, til trods for, at vi havde et klimavalg i 2019.

Men nu er denne aftale så kommet i hus. Så langt, så godt, og det skal regeringen og de andre partier trods alt have stor ros for.

Men tre ting irriterer mig lidt:

✔️ Den nuværende aftale tillader stadig udvinding frem til 2050, men vi har i fællesskab besluttet, at vi allersenest skal være klimaneutrale i 2050. Derfor duer det altså ikke, at vi sætter skæringsdatoen samme sted, da det er alt for sent. Alternativet mener derimod, at Danmark som land skal gå i front, og være klimaneutrale i 2040.

✔️ Jeg er klar over, at aftalen er lavet i forligskredsen, og at Alternativet såvel som Enhedslisten ikke er blevet inviteret med her – men det ville stadig være god stil at invitere de partier der har talt for denne politiske kurs med i sådan en aftale og/eller give dem credit. Det er trods alt er hjerteblod for os, og noget som vi har kæmpet for i mange år.

✔️ Aftalen kommer efter at Total (der nok ville være den realistiske vinder af udbudsrunden) trak deres bud tilbage for nylig. Spørgsmålet er, ville man også have droppet udbudsrunden, hvis det ikke var sket, eller snupper man bare muligheden for at score grønne points, nu man alligevel er tvunget til det?

Til trods for min kritik her, er jeg dog stadig enormt glad for det opnåede resultat, uanset hvem der tager æren for det.

Et alternativt fingeraftryk på Reserven (tidl. SATS pulje)

Klik på billedet herover for at se videoen fra Torsten Gejl på Facebook.

Er du tilfreds med dit liv? Det kommer selvfølgelig an på, hvad man lægger i det udsagn. De fleste af os har tag over hovedet, får mad hver dag, lider ikke af misbrugsproblemer og udsættes ikke for psykisk eller fysisk vold eller hård social kontrol .

Alternativet står måske i de flestes bevidsthed som et parti, der primært har fokus på den grønne dagsorden. Men det betyder ikke, at andre områder ikke kan være lige så vigtige. En af de primære årsager til at jeg selv meldte mig ind og blev politisk aktiv, var partiets kamp for en empatisk socialpolitik, med mere fokus på mennesker end på tal.

I min optik bør man i høj grad måle et land på, hvordan man behandler de borgere, der af den ene eller anden årsag ikke har de bedste kort på hånden. Derfor stor tak til Torsten Gejl for at sætte et alternativt fingeraftryk på forhandlingerne om Reserven, og sikre nogle af de meste udsatte danskere en ekstra hånd.

Og jo, jeg er sgu lidt stolt af at være en del af Alternativet 😁💪❤️.

Stop rutine-dispensationer af gift i vores drikkevand

Danmarks Naturfredningsforening belyser i denne artikel herunder et meget stort problem. Nemlig hvordan der i 7 år er givet dispensationer til et alt for højt indhold af sprøjtegift i vores drikkevand.

https://www.dn.dk/nyheder/miljostyrelsen-har-givet-lov-til-drikkevand-med-for-meget-gift/

Der i årevis rutinemæssigt givet dispensationer til at sende drikkevand med for meget sprøjtegift direkte ud i hanerne hos danskerne.

Miljøstyrelsen vælger så slet ikke at reagere, når man fra EU-kommisionen påpeger, at dette er imod gældende regler. Dette gør mig i den grad utryg.

Læg dertil, at alle partier på nær Alternativet og Enhedslisten tilbage i 2017 havde en lidt for pragmatisk løsning på det problem. Løsningen var nemlig en ret kynisk 750% forhøjelse af grænseværdierne. En bedre løsning her, ville selvfølgelig være i stedet have været at tage fat om problemets rod. Og problemets rod var her den manglende fokus på mindre udledning og bedre rensning af vandet. Min tillid til ”systemet” er bestemt ikke blevet større, efter politikerne her valgte den føromtalte lette og pragmatiske løsning, med forhøjelse af grænseværdierne.

Vi skal være varsomme omkring kunstgræsbaner i Furesø

For nylig blev emnet med kunstgræsbaner her i Furesø atter taget op i TV2 Lorry.

Jeg vil anbefale, at man ser klippet herunder selv, før man læser resten at mit indlæg her på bloggen. Klik på billedet herunder, for at gå til TV-klippet.

Jeg har kæmpe respekt for, at fodbold er noget, der fylder meget i rigtig manges liv. Jeg anerkender også, at at idræt er enormt vigtigt for vores folkesundhed, og er medvirkende til at styrke kulturen, integrationen, og generelt har mange andre positive afledte effekter i vores lokalsamfund.

Jeg er dog ligesom Danmarks Naturfredningsforening i Furesø enormt bekymret omkring de miljø- og sundhedsmæssige farer, der er ved anlæggelse af kunstgræsbaner, og da især når de etableres uden afløb til kloak så tæt på drikkevandsboringer, som tilfældet er her.

Kommunens forsikringer om at der ikke vil ske nedsivning til grundvandet, har jeg simpelthen bare ikke 100% tillid til. Jeg synes også, at det er lidt foruroligende, at kommunens repræsentant her allerede på forhånd tager sine forbehold, og erklærer, at hvis der senere opdages forurenet grundvand, så kan det jo skyldes, at jorden på stedet allerede var forurenet i forvejen. Det virker ærlig talt som om man på forhånd forsøger at finde en plausibel undskyldning, for noget man godt er klar over kan gå hen og blive et problem.

Det er mildest talt også vanvittigt, at man ved, at der måske kan være påbud på vej fra EU i nærmeste fremtid, som kan gøre brug af disse materialer anvendt i banen ulovlige. Dermed risikerer man, at skulle bruge enorme ressourcer og penge på at skifte dette giftige infill, måske allerede indenfor et års tid.

Ydermere mener jeg ikke, at man har taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende borgeres bekymringer, noget der i min bog burde veje langt tungere, end det har gjort her.

Og så har jeg i øvrigt slet ikke nævnt de potentielle sundhedsrisici der kan være for brugerne af banen, når de boltrer sig i gummi fyldt med alskens giftig kemi, men det er en helt anden historie…

Kompensér naturen i Furesø

Jeg mener, at Furesø kommune bør kompensere ved at udpege nye fredede områder, når der inddrages allerede fredede områder. Det har jeg skrevet om i Furesø Avis. Læs teksten herunder, eller ved at klikke på billedet herover.

Da jeg som ny i kommunalpolitik for første gang i 2017 på Alternativets vegne deltog i debatmøder, kunne jeg til min store glæde konstatere, at stort set alle politiske partier støttede kraftigt op om den grønne dagsorden.

Ofte blev jeg selv og de andre paneldeltagerne ved debatmøderne spurgt til vores holdning omkring inddragelse af grønne områder – og gang på gang lovede politikerne, blå som røde, at det skulle være slut med den slags. Jeg tænkte, at det lidt var et luksusproblem, at jeg havde svært ved at skille mig ud som politiker med det grønne som min vigtigste dagsorden, når alle andre politikere tilsyneladende også var grønne.

Alle var enige om, at man måtte forstå, at de grønne områder, og da især de fredede af slagsen, blev man nødt til at værne om. Adskillige argumenterede endda for, at netop vores kommunes dejlige grønne profil, er en væsentlig årsag til, at folk vælger at bosætte sig i Furesø. Ikke mindst var det et problem, at vi potentielt risikerer at skræmme ressourcestærke borgere der yder væsentligt økonomisk til kommunens indtægter væk, hvis vi går på kompromis med dette.

Man måtte også forstå, at der som altid var en god og pragmatisk løsning, på den udfordring der ligger i, at vi til stadighed skal sørge for tilstrækkeligt med boliger, erhvervsejendomme, bygninger til kommunale formål og hvad dertil hører af serviceområder mm. Den løsning man ret bredt politisk valgte at fokusere på og støtte op om, var det vi kalder “byfortætning” – altså at man presser mere kapacitet ind på samme areal, typisk ved at bygge højere.

Og jeg er enig. Byfortætning har erfaringsvis i de fleste kommuner vist sig at være den mindst destruktive løsning for naturen, selvom det i noget omfang godt kan give andre udfordringer.

Min ærgrelse over at Alternativet ikke fik en plads i byrådet var derfor ikke helt så stor, fordi jeg naturligvis havde en forventning om, at de grønne løfter fra de andre partier i den næste byrådsperiode ville blive fulgt op af en mindst lige så grøn politik.

Desværre flugter virkeligheden ikke altid helt med de politiske løfter der blev givet, og vi har set adskillige eksempler på en skæv prioritering og løftebrud på området. Et eksempel er en manglende vilje til at overholde fredninger, og hensynsløst inddrage grønne områder, f.eks. til at bygge parkeringspladser, stik imod den aftalte lokalplan, mange af de omkringboende beboeres ønske, såvel som de løfter man tidligere har givet borgerne om at holde inde med denne praksis. Et andet eksempel er anlæggelse af kunstgræsbane uden afløb til kloak, hvor vi risikerer en spredning af mikroplast samt miljø- og sundhedsfarlige giftstoffer i naturen og i vores grundvand.

Der er pudsigt nok ofte en sammenhæng, mellem hvor lang tid der er til det næste valg, og hvor meget fokus man har på den grønne dagsorden. Jo tættere vi kommer på kommunalvalget, jo grønnere bliver politikerne – ihvertfald når der skal afgives løfter om prioriteringen heraf.

Eftersom vi nu kun har et års tid til næste valg, og byrådets velvilje til atter at være grønne derfor må formodes at være stor, tænker jeg, at tiden er moden til gode grønne forslag.

Selvom det selvfølgelig vil være bedst, om de vedtagne fredninger blev overholdt, må den næstbedste løsning derfor være, at vi, når vi inddrager et fredet område, som minimum kompenserer naturen ved at frede andre områder i stedet.

Det skylder vi både naturen selv, såvel som alle de borgere, der holder mere af flora og fauna end beton og asfalt.

Fælles budgetforslag i Furesø fra Alternativet, Enhedslisten og SF

Alternativet, Enhedslisten og SF har i fællesskab udarbejdet et budgetforslag, og har sendt nedenstående pressemeddelelse til de lokale aviser. På basis af dette, er der skrevet tre artikler, som du kan læse her, her og her.

Mange års besparelser og effektiviseringer må stoppe. Det er hovedbudskabet fra Enhedslisten, Alternativet og SF. De tre partier har derfor lavet et fælles budgetudspil, som Enhedslisten stiller som forslag på onsdagens økonomiudvalgsmøde. Budgetforslaget tager stort set alle besparelser på børn, unge og ældre af bordet og derudover giver det plads til forbedringer på børne- og ældreområdet.

De planlagte besparelser på miljøområdet har partierne også taget af bordet. Og når det gælder renoveringen af kunstgræsbanen i Værløse har partierne også sat penge af til etablering af kloak, så evt. nedsivning af mikroplast til grundvandet undgås.

Partierne håber, at en del af de ekstra midler til finansieringen kan skaffes gennem den forstående forhandling om Furesøaftalen. Men skulle det ikke lykkes at skaffe alle midler der, er partierne indstillet på, at en minimal skattestigning kan komme på tale. Det bliver dog tidligst fra 2022.

– Budgetudspillet fra Socialdemokraterne, konservative og radikale havde for mange besparelser på både miljø og velfærd. Vi har forhandlet med det tre partier, men er endnu ikke kommet i mål. Derfor kommer vi med at alternativt budgetforslag, som klart viser, at der er en anden vej for Furesø Kommune, siger Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm. Vi kan simpelthen ikke leve med, at der skal afskediges medarbejdere på dagtilbudsområdet samtidig med, at vi kæmper for at opnå minimumsnormeringer. Og vi kan heller ikke leve med, at der lægges op til takststigninger på FFO-området. Vi skal gøre det bedre for børnene i institutionerne, og er der brug for flere midler, er det ikke noget, som børnefamilierne skal betale alene.

Øjvind Vilsholm har tidligere været ude med kritik af forslag til besparelser på miljøinitiativpuljen og puljen til grøn omstilling. Alternativets Allon Hein Sørensen er helt enig i den kritik.

– For et grønt parti som os er besparelser på miljøinitiativpuljen og puljen til grøn omstilling helt uacceptable, slår Alternativets formand Allon Hein Sørensen fast. Vi vil ikke gå på kompromis med den grønne dagsorden, hverken når det gælder fokus på grøn omstilling eller hensynet til naturen generelt; herunder naturligvis også sikringen af vores grundvand. Det er også klart, at både når det gælder pædagogiske ressourcer til vores børn, ældreplejen, tilgængelighed for handicappede og alle de andre velfærdsområder, er det ikke gratis at opretholde en høj kvalitet. Det er dog min erfaring, at dette er områder, som borgerne i Furesø meget gerne vil være med til at prioritere.

– For SF er det afgørende, at vi får gjort noget ved normeringerne i daginstitutionerne, siger formand for SF Furesø Jesper Dyhrberg. Det er ikke nok, at vi afværger besparelser og afventer, at vi får penge fra Folketinget til forbedringer. Vi bliver også nødt til selv at spæde til. Vi er derfor glade for, at det er lykkedes os at finde 2. mio. kr. årligt, som vi giver til dagtilbudsområdet.

På ældreområdet afviser de tre partier ikke bare de foreslåede besparelser. Enhedslisten, Alternativet og SF har også her fundet 2 mio. kr. årligt, så der ikke bare bliver tale om status quo for de ældre i Furesø.