fbpx

JEG STILLER OP TIL FOLKETINGET

… og det er der TO primære årsager til.

Dels er der efterhånden så mange gode mennesker (ingen nævnt, ingen glemt, men tak til jer alle), der har opfordret mig til det – mennesker, som jeg har en kæmpe respekt for, og hvis konstante og vedholdende prikken på skulderen jeg har haft meget svært ved at ignorere.

Men måske lige så væsentligt, så er det her valg ENORMT vigtigt for Alternativet. Jeg tror nu såmænd sagtens, at vi som parti, bevægelse og organisation kan overleve, hvis vi ikke genvinder vores plads i Folketinget – og heldigvis ser det ud til, at det går den rigtige vej, med al den medvind vi har for tiden. Selv medierne, politiske kommentatorer og meningsdannere roser os – hvad hulen sker der her???

Men alt andet lige, så GØR det en forskel i forhold til vores synlighed og mulighed for at være med i politiske aftaler. Det betyder derfor også, at ALLE stemmer er enormt vigtige for os denne gang. Og ret vildt har vi denne gang mobiliseret hele 10 stærke kandidater(!!!) i Nordsjælland, hvilket mig bekendt er det største antal, som noget parti byder ind med! Og tænk, hvis vi lige stod og manglede 100 stemmer 🗳️ eller noget, og jeg kunne have hevet dem i land – det ville ærgre mig noget så gevaldigt!

MEN rent politisk vil jeg i min valgkamp sætte fokus på TRE områder:

✔️ DEN GRØNNE DAGSORDEN

Den første ting er, ikke overraskende, den grønne dagsorden såvel som bæredygtighed ret bredt.

Dette er en 100% bunden opgave, og som Danmarks grønneste parti mener jeg, at det må og skal være en obligatorisk prioritet for ALLE vores kandidater, uanset hvor mange andre områder vi hver især brænder for. Her er det vigtigt, at vi til trods for hvor væsentlig og vigtig klimadagsordenen er, ikke ser os blinde på denne – og derfor også får sat tilstrækkelig fokus på andre vigtige ting, som f.eks. miljø, naturen, forholdene i havet osv.

✔️ KAMPEN MOD ULIGHED / DEN SOCIALE BUNDLINJE

Herudover kan jeg heller ikke lade være med også at inkludere min egen evige personlige kæphest – nemlig kampen mod økonomisk og social ulighed. Selv her i 2022 stiger den økonomiske ulighed år efter år, og selvom jeg er glad for, at vi ikke længere har en blå regering, så er der langt fra den politiske kurs den nuværende regering fører, til hvor jeg gerne så vi var. Der er stadig brug for et større løft til de danskere, der af den ene eller anden årsag ikke står med de bedste kort på hånden, og vi står unægteligt med et stort behov for at få rystet posen på mange af de sociale områder, herunder beskæftigelsespolitikken, socialpolitikken. Jeg mener, at vi skal have en langt højere prioritering af danskernes livskvalitet frem den evige fokus på maksimering af vækst og kroner og ører. Kort sagt skal den sociale bundlinje prioriteres højt, og det vil jeg gøre mit til at sikre den bliver.

✔️ RETTEN TIL AT BESTEMME MERE OVER SIT EGET LIV

De fleste der kender mig ved, at dagsordenen om den personlige frihed vejer meget tungt hos mig. Med det mener jeg især retten til i langt højere grad at bestemme over sit eget liv, frem for at staten og det offentlige skal diktere, hvordan vores hverdag skal se ud og fungere. Ikke alle passer ind i det til tider firkantede system, som typisk er det der fylder mest og udstikkes som standardløsning. Derfor skal vi i langt højere grad have mulighed for at vælge til og fra, på basis af vores egne ønsker og hvad der fungerer bedst for os som mennesker, forskellige som vi jo alle er. Så nej tak til flere unødvendige regler, løftede pegefingre og smagsdommeri om hvad “det gode liv” er, og ja tak til at vi selv i højere grad bestemmer, sætter rammerne og også tager ansvaret, hvor der er lyst til og mulighed for dette.

Som altid er jeg også som relativt gennemsnitlig lønslave uden nogen større formue til at brænde af på projektet meget taknemmelig, hvis nogen vil støtte min valgkamp økonomisk med et større eller mindre beløb. Hver en øre fra helt almindelige mennesker tæller nemlig virkelig højt, når man ikke som de fleste andre partier støttes af erhvervslivet, fagforeninger, diverse NGO’er osv.

Hvis du derfor har lyst til at hjælpe mig med at få råd til at købe et par plakater, få trykt lidt foldere eller annonceret en smule, så bukker og takker jeg mange gange. Du kan donere via MobilePay til nummer 179968, hvor du så skriver ALS i kommentarfeltet. Jeg er meget ydmyg og taknemmelig over, at der rent faktisk findes mennesker, som af egen (måske endda relativt beskedne lomme) er villige til at støtte mit og Alternativets arbejde for at skubbe Danmark i den retning, som vi mener er den rette – så på forhånd stor tak for hver en krone I kaster efter mig.

Måske vigtigst af alt, så håber jeg, at du med dit kryds ❌ til næste valg vil hjælpe Alternativet til fortsat at være en vigtig del af dansk politik. Ja, vi er et lille parti, men der er netop brug for et parti som vores, til at skubbe de andre større partier i den rigtige retning. Jeg kan med hånden på hjertet sige, at jeg tror, vi til trods for vores lille størrelse har gjort en væsentlig forskel i dansk politik allerede – selvfølgelig især hvad den grønne dagsorden angår. Jeg tror nemlig, at Alternativet gør alle andre lidt grønnere, og det skal vi fortsætte med at gøre.

Endnu en gang tak ❤️ for den kæmpe opbakning til alle jer, der vælger at følge mig på Facebook, Twitter og Instagram. Det betyder virkelig meget for mig, at der er folk, der gider læse og bakke op om mange af de ting, som jeg skriver her, og lige så meget tak (eller måske endda mere), når nogen er uenige med mig – og gør mig klogere ved at markere at der som altid kan være flere syn på og holdninger til en sag. Jeres støtte og input har også været en meget afgørende faktor for, at jeg denne gang vælger at stille op til Folketinget for Alternativet.

Gør forbuddet mod cannabis mere skade end gavn?

Danmark indførte i 1961 uden nogen offentlig debat et forbud mod cannabis, pålagt os af FN via the single convention on narcotic drugs. Med forbuddet fulgte et løfte om, at man efter to år ville evaluere resultatet. Det skete dog ikke, og dette politiske løftebrud er nok en af de væsentligste årsager til, at forbuddet i dag stadig står ved magt.

Måske skyldtes den manglende vilje til at tage emnet op igen, at effekten udeblev. Politikerne så nemlig ikke det store fald i forbruget, som de havde håbet på. Det var næppe rart at indrømme, at de forgæves havde begrænset borgernes frihed, uden at opnå de forventede resultater.

Denne fuser burde have givet stof til eftertanke. Men tilsyneladende ikke, for Christiansborg har efterfølgende af flere omgange intensiveret indsatsen og forhøjet straffene. Ikke overraskende har mere af det samme heller ikke haft den ønskede effekt. Faktisk er der i dag langt flere, der bruger cannabis end før forbuddet.

Mange steder holdes stædigt fast i et narrativ om, at kampen mod cannabis er nødvendig, og har en positiv effekt. Det er dog en påstand der fra langt de fleste fagfolks side i dag er svær at finde opbakning til. I praksis er kampen også umulig at vinde, for selv i lande med dødsstraf for forseelser omhandlede rusmidler, er man ikke i stand til at komme problemet til livs. Jo før vi erkender dette, jo før kan vi fokusere på at reducere de problemer, der i nogle tilfælde kan følge med brug af cannabis. Men måske lige så vigtigt, kan vi dermed også begynde at høste de fordele, der er med den løsningsorienterede tilgang.

Ofte sættes der lighedstegn mellem brug og misbrug. Det er dog en præmis, der ikke helt holder i praksis, for de fleste brugere af cannabis, er ikke misbrugere. Cannabis er faktisk stik imod hvad de flere tror også mindre vanedannede end de rusmidler, vi gerne tillader danskerne at bruge. Hvor amerikanske National Institutes of Health gennem studier konkluderer, at afhængighedspotentialet for alkohol og tobak er henholdsvis 15% og 32%, så er det faktisk blot 9% for cannabis.

Ingen påstår dog, at der ikke kan være negative effekter forbundet med brugen. Men selvom cannabis især for uerfarne brugere kan være en ubehagelig oplevelse, så er det fysisk umuligt at dø af. Selv overdosis af koffein fra energidrikke har på verdensplan flere liv på samvittigheden. Det betyder ikke, at vi ikke skal have respekt for cannabis, nøjagtig som vi skal for andre rusmidler. Center for Rusmiddelforskning estimerer, at op mod 50.000 danskere er storforbrugere, og en del af disse har også en afhængighed eller et direkte misbrug, hvilket vi ikke må ignorere eller negligere.

For danskernes foretrukne rusmiddel alkohol er tallene dog langt mere skræmmende. Intet mindre end 585.000 har et forbrug, der direkte skader deres helbred, og hvert år er der 130.000 hospitalskontakter samt 28.000 indlæggelser, hvor årsagen er alkohol. For tobak er tallene ikke mere opmuntrende. Ifølge sundhed.dk dør 14.000 danskere årligt af deres rygning, og de tager 300-500 uskyldige med sig, som må lade livet til den passive røg.

Myten om cannabis som et gateway drug er også så småt ved at visne væk. Det er ganske korrekt, at mange der prøver hårdere stoffer ofte tidligere har prøvet cannabis – men set i lyset af at cannabis er det mest udbredte ulovlige rusmiddel, er det vel ikke så sært. Ligeledes har de fleste der prøver stærkere stoffer også prøvet alkohol, og alligevel er det de færreste, der forsøger at gøre alkohol til et gateway drug. Tværtimod må man formode, at hvis cannabis legalt kan findes på hylden ved siden af rødvinen i Kvickly, introduceres man ikke nær så let til det hvide pulver, som cannabis-pusheren måske også har i lommen.

Der handles årligt illegal cannabis for milliarder i Danmark. Dermed sikrer forbuddet paradoksalt nok en af de største indtægtskilder for de kriminelle. Disse indtægter gør det så muligt også at finansiere f.eks. handel med andre stoffer, våben, menneskehandel til prostitution eller i nogle tilfælde måske endda terror. Under alle omstændigheder betyder indtægten en generel økonomisk styrkelse af den organiserede kriminalitet, som ingen andre end de kriminelle selv har interesse i.

Udover importen fra udlandet, primært af hash, er der adskillige eksempler på, at cannabis produceres af folk fra østen, som lever under kummerlige slavelignende forhold. Ofte placeres disse 24/7 i væksthuse for at passe planterne; og så kan de ellers tage skylden og straffen, den dag ordensmagten banker på døren.

Styrken af cannabis er steget stødt over årene, fordi der på et sort marked er en fordel i at producere et så kraftigt produkt som muligt. Alt andet lige er det langt lettere at dyrke, distribuere og sælge 100 gram skunk med 20% THC, frem for 1000 gram pot med 2% THC. Den stigende styrke er derfor også en direkte konsekvens af forbuddet. Samme effekt sås i USA under forbudstiden, hvor stærk spiritus af samme årsag afløste øl og vin.

Vi har alle læst om, hvordan politiets indsats på Christiania har presset handlen ud i gaderne, med konflikter, skudepisoder og uskyldige ofre som følge af kampe om markedet for både cannabis og andre ulovlige rusmidler. Disse bandekrige har allerede kostet adskillige liv, og vil nok fortsat gøre det, så længe markedet er så lukrativt.

Muligvis er det lettere at skabe opbakning til en afkriminalisering frem for en legalisering af cannabis. Det er ikke fordi, der ikke er fordele ved afkriminalisering, men man kommer ikke i nærheden af alle de positive effekter, som en legalisering vil introducere. Legaliseringen er også den løsning, alle politiske partier der ønsker et opgør med den nuværende lovgivning på området bakker op om, og som det tværpolitiske nationale Cannabisråd der har Anders Stjernholm som talsmand også har præsenteret en grundigt gennemarbejdet model til.

I Portugal har man valgt en afkriminalisering som løsning, og i Holland hvor man i modsætning til hvad mange tror stadig officielt har et forbud, vælger man at se gennem fingrene med salg og brug af cannabis, så længe det foregår under ordnede og kontrollerede forhold. Men disse løsninger er ikke optimale.

Så længe cannabis stadig produceres illegalt, fungerer salget som en økonomisk saltvandsindsprøjtning til landets organiserede kriminelle. En legalisering kan derimod ligesom i f.eks. USA skabe et betydeligt antal arbejdspladser både i produktionen og salget af cannabis, og dermed skabe basis for færre borgere på overførselsindkomst såvel som flere penge i statskassen via indtægtsskat, MOMS og punktafgifter, som vi kender det fra alkohol og tobak. En del af disse indtægter kan så passende øremærkes forebyggelse og misbrugsbehandling.

Samtidig kan der spares betragtelige ressourcer hos politiet, domstolene såvel som fængselsvæsenet, hvor mængden af rusmiddelrelateret kriminalitet udgør en meget stor andel af det samlede antal sager. I stedet får vi så langt bedre mulighed for at koncentrere os den mere alvorlige kriminalitet.

Stort set alle argumenter mod legalisering hviler i øvrigt på en præmis om, at legalisering fører til et øget antal brugere og misbrugere. Erfaringer fra udlandet hvor man har legaliseret viser dog, at der ikke er hold i denne frygt. Dermed er der i bund og grund stort set kun positive effekter at hente, ved at lægge forbuddet og den dogmatiske frygt for cannabis bag os.

-Allon

Torsten Gejl besøgte Furesø

Vi havde fornøjelsen af at have besøg fra Christiansborg af Torsten samt Nadim og Noah (som i øvrigt selv oprindeligt er fra Værløse).

Først mødte vi borgerne på Værløse Bymidte, hvorefter turen gik til Farum Bytorv, for at hilse på folk der.

Alt i alt en rigtig fed dag, hvor vi fik et super fedt ekstra “boost” i vores møde med borgerne her i Furesø.

En tur i TV om valgplakater

Jeg havde fornøjelsen af en tur i TV2 GO’ aften Live, hvor vi talte lidt om valgplakater.

Baggrunden var, at jeg som regel vælger at flette lidt humor ind i mine valgplakater, når den grønne dagsorden skal “sælges” til vælgerne, hvilket jeg også har gjort denne gang med mit James Bond tema.

Klik på billedet for at se udsendelsen (kræver TV2 Play)

Valgforbund på plads i Furesø mellem AL, EL og SF

Ved de sidste budgetforhandlinger i kommunen gik Enhedslisten, SF og Alternativet sammen om at byde ind med et alternativt budgetforslag.

Vi har nu styrket samarbejdet yderligere, og indgår også et valgforbund i forbindelse med næste kommunalvalg.

For selvom vi er tre forskellige partier, så er vi ret enige om, at vi skal have styrket den grønne dagsorden, velfærden og borgerinddragelsen langt mere her i Furesø kommune.

Klik på billedet herover, for at læse artiklen hos Furesø Avis.

Lad os bruge valgplakater med større omtanke

Jeg har et debatindlæg i lokalavisen om brug af valgplakater – et emne jeg vælger at skrive om, fordi jeg synes, at vi bør stræbe efter at bruge dem med større omtanke og i øvrigt forsøge at spare ressourcer når vi bruger dem.

Klik på billedet herover, for at læse dette debatindlæg hos Furesø Avis.