fbpx

Gør forbuddet mod cannabis mere skade end gavn?

Danmark indførte i 1961 uden nogen offentlig debat et forbud mod cannabis, pålagt os af FN via the single convention on narcotic drugs. Med forbuddet fulgte et løfte om, at man efter to år ville evaluere resultatet. Det skete dog ikke, og dette politiske løftebrud er nok en af de væsentligste årsager til, at forbuddet i dag stadig står ved magt.

Måske skyldtes den manglende vilje til at tage emnet op igen, at effekten udeblev. Politikerne så nemlig ikke det store fald i forbruget, som de havde håbet på. Det var næppe rart at indrømme, at de forgæves havde begrænset borgernes frihed, uden at opnå de forventede resultater.

Denne fuser burde have givet stof til eftertanke. Men tilsyneladende ikke, for Christiansborg har efterfølgende af flere omgange intensiveret indsatsen og forhøjet straffene. Ikke overraskende har mere af det samme heller ikke haft den ønskede effekt. Faktisk er der i dag langt flere, der bruger cannabis end før forbuddet.

Mange steder holdes stædigt fast i et narrativ om, at kampen mod cannabis er nødvendig, og har en positiv effekt. Det er dog en påstand der fra langt de fleste fagfolks side i dag er svær at finde opbakning til. I praksis er kampen også umulig at vinde, for selv i lande med dødsstraf for forseelser omhandlede rusmidler, er man ikke i stand til at komme problemet til livs. Jo før vi erkender dette, jo før kan vi fokusere på at reducere de problemer, der i nogle tilfælde kan følge med brug af cannabis. Men måske lige så vigtigt, kan vi dermed også begynde at høste de fordele, der er med den løsningsorienterede tilgang.

Ofte sættes der lighedstegn mellem brug og misbrug. Det er dog en præmis, der ikke helt holder i praksis, for de fleste brugere af cannabis, er ikke misbrugere. Cannabis er faktisk stik imod hvad de flere tror også mindre vanedannede end de rusmidler, vi gerne tillader danskerne at bruge. Hvor amerikanske National Institutes of Health gennem studier konkluderer, at afhængighedspotentialet for alkohol og tobak er henholdsvis 15% og 32%, så er det faktisk blot 9% for cannabis.

Ingen påstår dog, at der ikke kan være negative effekter forbundet med brugen. Men selvom cannabis især for uerfarne brugere kan være en ubehagelig oplevelse, så er det fysisk umuligt at dø af. Selv overdosis af koffein fra energidrikke har på verdensplan flere liv på samvittigheden. Det betyder ikke, at vi ikke skal have respekt for cannabis, nøjagtig som vi skal for andre rusmidler. Center for Rusmiddelforskning estimerer, at op mod 50.000 danskere er storforbrugere, og en del af disse har også en afhængighed eller et direkte misbrug, hvilket vi ikke må ignorere eller negligere.

For danskernes foretrukne rusmiddel alkohol er tallene dog langt mere skræmmende. Intet mindre end 585.000 har et forbrug, der direkte skader deres helbred, og hvert år er der 130.000 hospitalskontakter samt 28.000 indlæggelser, hvor årsagen er alkohol. For tobak er tallene ikke mere opmuntrende. Ifølge sundhed.dk dør 14.000 danskere årligt af deres rygning, og de tager 300-500 uskyldige med sig, som må lade livet til den passive røg.

Myten om cannabis som et gateway drug er også så småt ved at visne væk. Det er ganske korrekt, at mange der prøver hårdere stoffer ofte tidligere har prøvet cannabis – men set i lyset af at cannabis er det mest udbredte ulovlige rusmiddel, er det vel ikke så sært. Ligeledes har de fleste der prøver stærkere stoffer også prøvet alkohol, og alligevel er det de færreste, der forsøger at gøre alkohol til et gateway drug. Tværtimod må man formode, at hvis cannabis legalt kan findes på hylden ved siden af rødvinen i Kvickly, introduceres man ikke nær så let til det hvide pulver, som cannabis-pusheren måske også har i lommen.

Der handles årligt illegal cannabis for milliarder i Danmark. Dermed sikrer forbuddet paradoksalt nok en af de største indtægtskilder for de kriminelle. Disse indtægter gør det så muligt også at finansiere f.eks. handel med andre stoffer, våben, menneskehandel til prostitution eller i nogle tilfælde måske endda terror. Under alle omstændigheder betyder indtægten en generel økonomisk styrkelse af den organiserede kriminalitet, som ingen andre end de kriminelle selv har interesse i.

Udover importen fra udlandet, primært af hash, er der adskillige eksempler på, at cannabis produceres af folk fra østen, som lever under kummerlige slavelignende forhold. Ofte placeres disse 24/7 i væksthuse for at passe planterne; og så kan de ellers tage skylden og straffen, den dag ordensmagten banker på døren.

Styrken af cannabis er steget stødt over årene, fordi der på et sort marked er en fordel i at producere et så kraftigt produkt som muligt. Alt andet lige er det langt lettere at dyrke, distribuere og sælge 100 gram skunk med 20% THC, frem for 1000 gram pot med 2% THC. Den stigende styrke er derfor også en direkte konsekvens af forbuddet. Samme effekt sås i USA under forbudstiden, hvor stærk spiritus af samme årsag afløste øl og vin.

Vi har alle læst om, hvordan politiets indsats på Christiania har presset handlen ud i gaderne, med konflikter, skudepisoder og uskyldige ofre som følge af kampe om markedet for både cannabis og andre ulovlige rusmidler. Disse bandekrige har allerede kostet adskillige liv, og vil nok fortsat gøre det, så længe markedet er så lukrativt.

Muligvis er det lettere at skabe opbakning til en afkriminalisering frem for en legalisering af cannabis. Det er ikke fordi, der ikke er fordele ved afkriminalisering, men man kommer ikke i nærheden af alle de positive effekter, som en legalisering vil introducere. Legaliseringen er også den løsning, alle politiske partier der ønsker et opgør med den nuværende lovgivning på området bakker op om, og som det tværpolitiske nationale Cannabisråd der har Anders Stjernholm som talsmand også har præsenteret en grundigt gennemarbejdet model til.

I Portugal har man valgt en afkriminalisering som løsning, og i Holland hvor man i modsætning til hvad mange tror stadig officielt har et forbud, vælger man at se gennem fingrene med salg og brug af cannabis, så længe det foregår under ordnede og kontrollerede forhold. Men disse løsninger er ikke optimale.

Så længe cannabis stadig produceres illegalt, fungerer salget som en økonomisk saltvandsindsprøjtning til landets organiserede kriminelle. En legalisering kan derimod ligesom i f.eks. USA skabe et betydeligt antal arbejdspladser både i produktionen og salget af cannabis, og dermed skabe basis for færre borgere på overførselsindkomst såvel som flere penge i statskassen via indtægtsskat, MOMS og punktafgifter, som vi kender det fra alkohol og tobak. En del af disse indtægter kan så passende øremærkes forebyggelse og misbrugsbehandling.

Samtidig kan der spares betragtelige ressourcer hos politiet, domstolene såvel som fængselsvæsenet, hvor mængden af rusmiddelrelateret kriminalitet udgør en meget stor andel af det samlede antal sager. I stedet får vi så langt bedre mulighed for at koncentrere os den mere alvorlige kriminalitet.

Stort set alle argumenter mod legalisering hviler i øvrigt på en præmis om, at legalisering fører til et øget antal brugere og misbrugere. Erfaringer fra udlandet hvor man har legaliseret viser dog, at der ikke er hold i denne frygt. Dermed er der i bund og grund stort set kun positive effekter at hente, ved at lægge forbuddet og den dogmatiske frygt for cannabis bag os.

-Allon

Torsten Gejl besøgte Furesø

Vi havde fornøjelsen af at have besøg fra Christiansborg af Torsten samt Nadim og Noah (som i øvrigt selv oprindeligt er fra Værløse).

Først mødte vi borgerne på Værløse Bymidte, hvorefter turen gik til Farum Bytorv, for at hilse på folk der.

Alt i alt en rigtig fed dag, hvor vi fik et super fedt ekstra “boost” i vores møde med borgerne her i Furesø.

En tur i TV om valgplakater

Jeg havde fornøjelsen af en tur i TV2 GO’ aften Live, hvor vi talte lidt om valgplakater.

Baggrunden var, at jeg som regel vælger at flette lidt humor ind i mine valgplakater, når den grønne dagsorden skal “sælges” til vælgerne, hvilket jeg også har gjort denne gang med mit James Bond tema.

Klik på billedet for at se udsendelsen (kræver TV2 Play)

Valgforbund på plads i Furesø mellem AL, EL og SF

Ved de sidste budgetforhandlinger i kommunen gik Enhedslisten, SF og Alternativet sammen om at byde ind med et alternativt budgetforslag.

Vi har nu styrket samarbejdet yderligere, og indgår også et valgforbund i forbindelse med næste kommunalvalg.

For selvom vi er tre forskellige partier, så er vi ret enige om, at vi skal have styrket den grønne dagsorden, velfærden og borgerinddragelsen langt mere her i Furesø kommune.

Klik på billedet herover, for at læse artiklen hos Furesø Avis.

Lad os bruge valgplakater med større omtanke

Jeg har et debatindlæg i lokalavisen om brug af valgplakater – et emne jeg vælger at skrive om, fordi jeg synes, at vi bør stræbe efter at bruge dem med større omtanke og i øvrigt forsøge at spare ressourcer når vi bruger dem.

Klik på billedet herover, for at læse dette debatindlæg hos Furesø Avis.

Alt for mange klager på voksen-handicapområdet omgøres i Furesø

Kan også læses hos Furesø Avis som debatindlæg her.

Mængden af klagesager der omgøres på voksenhandicapområdet er alarmerende høj, også her i Furesø. Intet mindre end 40% af sagerne der har været omkring Ankestyrelsen omgøres nemlig.

Det er ikke alle der har ressourcerne til at selv at klage, eller overhovedet ved, at der i deres sager er sket alvorlige fejl eller måske endda er truffet beslutninger på et ulovligt grundlag. Det betyder nok også desværre, at der er et stort mørketal, og procenten af sager der reelt sker fejl i, nok med stor sikkerhed er langt større end de allerede høje 40%.

Jeg mener, at Furesø kommune bør sætte et helt klart mål for, hvor mange (eller rettere få) af de ankede sager der omgøres. Ideelt burde det selvfølgelig være 0%, men vi lever ikke i en perfekt verden. Overvejelser omkring kommunale udgifter, manglende indsigt i lovgivningen og retningslinjer kan alle have indflydelse på sagsbehandlingen og de afgørelser der træffes, og dermed hvor stor omgørelsesprocenten af borgernes klager er.

Ingen tvivl om at borgere med funktionsnedsættelse er “dyre” for kommunen, og det derfor er fristende med de økonomiske briller jævnligt at kigge på dette område, og se hvor der kan spares. Sidst det skete, havde man hyret højt betalte provisionslønnede konsulenter, hvis egen indtjening afhang af, hvor mange penge de kunne finde i besparelser. Det er klart, at en sådan forretningsmodel uundgåeligt vil føre til, at mængden af besparelser der findes prioriteres højere, end hvad der er rimeligt og fair overfor borgerne. Målet bør nemlig ikke være, at vi altid skal gå så langt som loven overhovedet tillader, når det handler om at skære i hjælpen til folk med funktionsnedsættelser.

Det er mit håb, at den kommende borgerrådgiver kan være behjælpelig i forhold til at få rettet op på denne ret triste statistik for omgørelser. Derfor er det vigtigt, at personen der ansættes i denne funktion direkte under Kommunaldirektøren, er så uafhængig som muligt, og ikke er underlagt indirekte pres for at holde udgifterne nede. En borgerrådgiver skal til enhver tid prioritere at tilgodese borgerens interesse, frem for at tænke i budgetter og udgifter for kommunen.

-Allon

FN har fjernet cannabis fra liste over de mest farlige stoffer

Over et halvt århundrede har det taget, at erkende at brug af cannabis ikke er på niveau med f.eks. heroin. Det er i sig selv mere end bare en smule vildt.

Det er selvfølgelig glædeligt, at man nu kigger på klassificeringen af cannabis, men det vidner desværre også om, hvor fodslæbende man har været, og i øvrigt på mange måder stadig er. Ikke mindst er det bemærkelsesværdigt, at det her i 2020 blot var med 2 stemmers forskel, at man traf denne beslutning i FN.

Alternativet er naturligvis for en legalisering af cannabis, både til medicinsk brug såvel som nydelsesmiddel på niveau med alkohol.

Men vi skal også erkende, at cannabis potentielt kan misbruges og at misbrug kan føre til en eller anden form for afhængighed. Derfor skal vi tænke os om, og imødekomme de problemer der potentielt kan være omkring (mis)brug af cannabis. Det gør vi bedst ved at sikre tilstrækkeligt med ressourcer til oplysning, forebyggelse og behandling. Og her kan vi jo passende øremærke nogle af de indtægter der vil komme ind fra afgifterne på salget til disse formål.

Vi skal også erkende, at der ikke er politisk flertal for en legalisering lige nu. Men det betyder ikke, at vi skal opgive kampen for en legalisering.

Jo mere debat vi har om emnet, jo flere danskere vil få øjnene op for alle de gode argumenter der er for at legalisere, og jo flere vil få smidt deres fordomme over bord. For vi skal vinde kampen for legalisering med facts og gode argumenter, og bekæmpe den uvidenhed og de fordomme der har været en del af vores kultur i over et halvt århundrede.

Du kan læse om Alternativets cannabispolitik lige her:
https://alternativet.dk/politik/vores-politik/cannabis-1

Alternativet bakker også op om legaliseringsmodellen fra Cannabisrådet (som både jeg selv og vores cannabisordfører Torsten Gejl sidder i). Den kan du læse om her:
https://allonheinsorensen.dk/…/cannabisraadets-model-for-l…/

Hjælp gerne med at sprede budskabet og giv din mening til kende, hvis du mener, at det her er en vigtig sag 🙏.